2003-06-07Uuden talouden aamunkoitto Maailman talouden toiminta on tehokkaimmillaan silloin, kun yhteiskunnan instituutiot ovat sopeutuneet vallalla olevaan tuotannon muotoon. Taloudellisen hyvinvoinnin kaudet ja kriisit seuraavat toisiaan yhteiskunnan välillä hakiessa uusia tuotannonmuotoja ja välillä takertuessa menneiden aikojen katoavaan loistoon. Kun kultakaudella syntyneet pääomat jättävät uppoavan laivan ja suuntaavat kohti uutta el Doradoa, pääomien hyöky nostaa uuden teknologian kaarnapursia niin, että heikompihermoisia alkaa syystäkin hirvittää. Tekniset vallankumoukset tuottavat uusia tuotannon muotoja ja niiden mahdollisuuksia. Mikäli uusi teknologia läpäisee talouden rakenteet, seurauksena on teollinen vallankumous. Uudet teknologiat synnyttävät kuitenkin teollisia vallankumouksia viiveellä. Teknologian hyödylliset käyttötavat löytyvät yrityksen ja erehdyksen kautta. Juuri tästä syystä yrityksiä kutsutaan yrityksiksi. Teknologian tehokas käyttö vaatii muutoksia organisaatioissa, koulutusjärjestelmissä, lainsäädännössä, elämäntavoissa ja arvoissa. Vanhan talouden rakenteiden on murruttava ennenkuin uudet tuotannontavat pääsevät juurtumaan. Yleensä tämä kestää sukupolven tai pari, sellaiset 40-50 vuotta. Tämä oli Joseph Schumpeterin selitys maailmantaloudessa näkyville pitkille aalloille. Sen jälkeen taloustieteilijät ovat pitkään väitelleet siitä näkyykö näitä aaltoja vai ei. Ehkä paras yhteenveto asiasta on viime vuonna ilmestynyt Carlota Perezin kirja, Technological Revolutions and Financial Capital. Siinä Perez täydentää jo parikymmentä vuotta sitten esittämäänsä tulkintaa teknologisten vallankumousten ja talouden kriisien vuorovaikutuksesta. Perez kysyy nyt erityisesti sitä, miten pääomien liikkeet vaikuttavat talouden kuplien syntyyn ja niiden puhkemiseen. Yksi Perezin huomioista on se, että talouden kuplat syntyvät aina hieman etuajassa. Kun vanhat tuotannonmuodot ovat kypsyneet ja niiden tehostamisesta ei enää irtoa mainittavia voittoja, pääomat alkavat ohjautua yhä kiihkeämmin uusien tulonlähteiden etsimiseen. Keksiminen, innovaatiot ja huimapäiset yritykset nousevat kunniaan. Laboratorioissa kasvatettuja teknologioita yritetään valjastaa vetämään talouden rattaita. Kun sitten jostain löytyy lupaus uudesta taloudellisesta järjestyksestä, sana leviää kulovalkean tavoin ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Ongelma on kuitenkin siinä, että tässä vaiheessa teknologian oikeat käyttötavat eivät ole vielä selvillä. Yhteiskunta on virtaviivaistanut toimintansa menneen ajan vaatimusten mukaan. Visionääreillä on näkemys syntymässä olevan vallankumouksen merkityksestä, mutta todellisuus on toisaalla. Siksi talouden vallankumoukset alkavat romahduksella. Tietoyhteiskunnassa Perezin mallia on kuitenkin täydennettävä niin, että informaatioteknologian vaikutukset otetaan huomioon. Löysät pääomat liikkuvat tiedon ohjaamina. Niiden liikkeisiin vaikuttavat keskeisesti tiedonvälityksen rakenteet. Teknologian ja rahan lisäksi maailman muutosta ohjaavat kansainvälisten mediayritysten tuottamat tajunnanvirrat. Niiden merkitys on näennäisesti vähentynyt tiedon saatavuuden lisääntyessä, mutta käytännössä ne ovat tulleet entistä tärkeämmiksi merkitysten tuottamisessa ja informaatiokaaoksen organisoinnissa. Uusi talous on vasta alkamassa. Mikäli tiedonvälityksen rakennemuutos jätetään markkinavoimien armoille ja viestintä surkastuu talouden sivutuotteeksi, jälkeenpäin meitä harmittaa kovasti. Ilkka Tuomi