2000-06-08Teknologiavisio Teknologia tuotetaan ja käytetään sosiaalisissa prosesseissa. Niitä on mahdoton ymmärtää yksittäisistä teknologian tuotteista käsin. Jos olemassaolevaa mikroprosessoria haluaa ymmärtää, siihen voi perehtyä teknisiin dokumentteihin ja elektroniikan perusteisiin tutustumalla. Jos sen sijaan haluaa nähdä, minkälainen on tulevaisuuden mikroprosessori, tekniikan oppikirjat eivät riitä. Silloin on astuttava nykytekniikan ulkopuolelle ja ymmärrettävä teknologian kehitystä. Tekniikan koulutuksessa on viime aikoihin asti kiinnitetty vain vähän huomiota teknologian käyttöön ja sen sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Ihmistieteet ovat tästä taustasta katsoen jotenkin pehmeitä ja toissijaisia. Sosiaalinen, inhimillinen ja kognitiivinen näyttävät asioilta, jotka voidaan jälkeenpäin lisätä teknologian yhtälöön, kunhan laitteet ensin on saatu kunnolla toimimaan. Tämä tuli mieleen, kun muutama päivä sitten kävin pitkän puhelinkeskustelun Tekesin edustajan kanssa. Keskustelun lomassa huomasin taas selittäväni sitä, että teknologian kovin ydin tulee lähivuosina olemaan näillä pehmeillä alueilla. Minusta insinööritieteet voisi määritellä pehmeiksi tieteiksi niin kauan, kuin ne kuvittelevat olevansa tekemisissä koneiden kanssa. Insinöörikoulutusta voisi pitää pehmeänä niin kauan kuin sen läpi pääsee opiskelijoita, joilla ei ole eväitä ymmärtää ihmistä teknologian käyttäjänä. Jotain paradoksaalista on siinä, ettei kenellekään tulisi mieleen väittää insinööritieteitä pehmeiksi vain siksi, että tietokoneohjelmoijat kirjoittavat bugista koodia, tai siksi, että käyttöliittymien suunnittelijat elävät usein omissa kuvitelmissaan. Sain tänään eteeni kolme paperia, joista näkyy teknologian painopisteen siirtyminen. Yksi oli kutsu Berkeleyn yliopiston sisäiseen workshoppiin, jossa on tarkoitus ideoida ihmiskeskeistä informaatioteknologiaa. Berkeleyn tekniikan professorit ovat tunnettuja konenäön, graafisten käyttöliittymien, robotiikan, rinnakkaislaskennan, kvanttitietokoneiden ja muiden ”kovien” teknologioiden osaajia. Nyt listalla ovat kuitenkin oppimisen teknologiatuki, sulautettujen teknologioiden ja ihmisten vuorovaikutus, kontekstiherkät informaatioteknologiat ja teknologian keholliset, psyykkiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Toinen kutsu tuli Euroopasta. Komission tulevaisuudentutkimuksen keskus yrittää ideoida mobiilin tietoyhteiskunnan seuraavia haasteita. Tarkoituksena on miettiä, mitä tapahtuu, kun ihmiset organisoivat elämänsä uusien teknologioiden tuomien mahdollisuuksien mukaisesti, ja alkavat elää maiden, kulttuurien, organisaatioiden ja vuorokausien rajoista piittaamatta. Kolmas paperi kertoi, että Suomessakin ehkä tuulet ovat kääntymässä. Se löytyi Tekesin verkkosivuilta. Voi olla että Tekesissä --samoin kuin monissa suomalaisissa organisaatioissa-- on vielä vanhan insinöörikoulun ihmisiä, jotka pitävät teknologiaa kojeina, laitteina ja tuotteina. Tekesin USIX –ohjelma näytti kuitenkin jo selvästi liukuneen koneen ja ihmisen välimaastoon. Kovin suurta visionääriä ei taida tarvita sen ymmärtämiseen, että tältä alueelta löytyvät tulevaisuudessa monen yrityksen keskeisimmät kilpailutekijät. Ilkka Tuomi