1996-06-07Demokratian innovaatiojärjestelmä Demokratia on dinosaurus. Nykyisessä muodossaan se perustuu suurten historiallisten intressiryhmien köydenvetoon. Kuten tiedämme, köydellä ei voi työntää. Edustuksellinen demokratia ei enää ole edistyksellistä, sillä yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikka on muuttunut. Me emme enää jaa kasvavaa kakkua, eivätkä yhteiskuntaluokat enää ole, mitä ne ennen olivat. Modernin poliittisen järjestelmän syntyessä ihmisillä oli luonnollinen paikka yhteiskunnallisessa luonnonjärjestyksessä. Työläisen lapsesta tuli työläinen, kapitalistin lapsesta kapitalisti, maatilat siirtyivät sukupolvelta toiselle. Ihmiset tiesivät paikkansa. Edustuksellinen demokratia toimi, sillä ihmisten intressit määritteli elämäntapa ja esi-isät. Valitsemalla edustajaksi “yhden meistä” poliittiset kannat olivat mitä niiden pitikin olla. Asiat eivät ratkaisseet, vaan se lähtökohta, josta asioihin otettiin kantaa. Demokratia ei ole huonoin mahdollisista maailmoista, mutta sen edut tullaan pian kyseenalaistamaan. Sille tullaan ehdottamaan sekä huonoja että parempia vaihtoehtoja. Demokratian halvaantuminen johtuu siitä, että muutosten tekeminen on vaikeaa, mutta niiden estäminen helppoa. Edustuksellinen järjestelmä ei toimi maailmassa, jossa muutokset ovat sääntönä ja jossa edustajat eivät enää voi olla kansakunnan parhammistoa. Demokratian pitäisi uudistua, mutta sillä on vain vähän keinoja uusien toimintatapojen kehittämiseen. Siltä puuttuu kansallinen innovaatiojärjestelmä, joka elättäisi uusia ideoita niin pitkään, että niiden merkitys ymmärrettäisiin. Tietoyhteiskunnan yksi keskeinen kysymys on, miten yhteiskunnassa hajallaan oleva osaaminen saadaan lisäämään yhteistä hyvinvointia. Suuret organisaatiot ovat kaikkialla maailmassa muuttaneet rakenteitaan, hävittäneet hierarkioita, lisänneet oganisaatioiden sisäistä ja välistä yhteistyötä, ja antaneet valtaa niille, joilla jotain annettavaa on. Poliittisessa järjestelmässä on mahdollisuus samaan. Tietoyhteiskunta tekee mahdolliseksi sen, että kansalaisten osaaminen voi vaikuttaa siellä, missä sillä on vaikutusta. Me voimme käyttää äänestysoikeuttamme muutenkin kuin valitsemalla edustajia. Tilanteen mukaan voimme edustaa itseämme, antaa äänemme parhaana pitämällemme edustajalle tai turvautua vanhaan järjestelmään: antaa äänioikeutemme sille edustajalle, joka tuntuu huonoista vaihtoehdoista siedettävimmältä. Samat teknologiat, jotka tekevät sähköisen kaupankäynnin mahdolliseksi, tekevät myös demokratian uudet muodot mahdolliseksi. Me voisimme jopa vastustaa niitä vaihtoehtoja, jotka selvästi ovat vastustamisen arvoisia. Uudessa yhteiskunnallisessa järjestelmässä ei kuitenkaan ole kysymys vain äänivallan dynaamisesta käytöstä. Modernissa yhteiskunnassa tarvitaan institutionalisoitu innovaatiojärjestelmä, joka kehittää politiikalle uusia muotoja. Joku Suomen kylistä tai kunnista voisi kokeilla paikallista valuuttaa, aikaan sidottua työttömyysturvaa, käytettyjen tulonsiirtojen takaisinmaksua veroina, tai paikallisiin palveluihin korvamerkittyjä veronpalautuksia. Yhteiskunta on niin monimutkainen, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta ymmärtää, minkälaiset ratkaisut toimivat ja minkälaiset eivät. Ainoa tapa on kokeilla, systemaattisesti, ja valita vaihtoehdoista parhaat. (13.6. -96)